Home/Privacy Policy (swedish and german)
Privacy Policy (swedish and german) 2017-06-04T15:02:46+00:00

DATASKYDDSFÖRKLARING

Vi gläder oss åt att du besöker vår webbsida och tackar för ditt intresse i vårt företag och våra produkter. Det är viktigt för oss att skydda din privatsfär när du använder vår webbsida. Därför ber vi dig ta del av nedanstående information:

1) Insamling, bearbetning och användning av persondata

I princip kan du gå in på vår webbsida utan att vi samlar in dina persondata. Persondata samlas endast in om du meddelar oss dessa i samband med genomförande av ett avtal, vid öppnande av ett kundkonto eller när du tar kontakt med oss. Dessa data används, såvida inte annat uttryckligen överenskommits, enbart för att genomföra avtalet eller vid bearbetning av din förfrågan. Efter det att avtalet har slutförts, spärras dina data med hänsyn till de skatte- och handelsrättsliga arkiveringsfristerna. Därefter raderas de.

Därutöver samlar vi in persondata när du anmäler dig till att erhålla vårt nyhetsbrev per mejl. Dessa data används av oss i reklamsyfte i form av vårt nyhetsbrev, såvida du uttryckligen har accepterat detta.

Du kan när som helst avbeställa detta nyhetsbrev genom den i nyhetsbrevet angivna länken eller genom att meddela oss. Efter det att avbeställningen genomförts raderas din emailadress omedelbart.

2) Vidareföring av persondata

2.1 De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med uppdragshanteringen till den av leverantören anlitade transportören om detta är nödvändigt för att leverera varan. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter i samband med hanteringen av betalningar till det anlitade kreditinstitutet.

2.2 Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om detta erbjuds – “köp på faktura” via PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter i samband med betalningshanteringen till PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan “PayPal”). PayPal förbehåller sig vid betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om så erbjuds – “köp på faktura” via PayPal, rätten att genomföra en kreditupplysning. Resultatet av kreditkontrollen gällande den statistiska sannolikheten för utebliven betalning använder PayPal för att fatta beslut om vilka betalningsmetoder som ska erbjudas. Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. Score-värden). Såvida Score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. I beräkningen av Score-värden tas bland annat hänsyn till adressuppgifter. Övrig dataskyddsrättslig information, bland annat om den anlitade upplysningsföretaget, återfinns i dataskyddsdeklarationen från PayPal: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

2.3 När du beslutat dig för ett betalningssätt i samband med utcheckningen från Klarna, sker betalningshanteringen med betalningstjänsteleverantören Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Registrering och behandling av dina personuppgifter via Klarna i syfte att hantera betalningen kan du läsa om i dataskyddsdeklaration från Klarna på nedanstående länk: https:// cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy.

Vår utcheckningslösning tillhandahålls via Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige) och nyttjar cookies, för att möjliggöra för dig att utnyttja utcheckningen från Klarna med en idealiskt anpassad online-upplevelse. En detaljerad förteckning över cookies och en förklaring av deras respektive syften finns på http:/www.klarna.com/se/cookies

3) Cookies

Denna webbsida använder så kallade ”Cookies”. Dessa gör vår internetnärvaro totalt sett användarvänligare, effektivare och säkrare t.ex. när det gäller att snabba upp navigering på vår webbsida. Dessutom tillåter cookies oss att mäta den allmänna navigationen och antalet besök på sidan. Cookies består av små textfiler som placeras i din dator. Vi vill göra dig uppmärksam på att några av dessa cookies överförs av vår server till din dator. Här handlar det mest om så kallade ”session-cookies”. ”Session-cookies” kännetecknas av att de raderas automatiskt från din hårddisk när sessionen är avslutad. Andra cookies stannar kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator nästa gång du besöker vår webbsida (så kallade permanenta cookies).

Självfallet kan du när som helst blockera cookies om din webbläsare tillåter detta. Men tänk på att vissa funktioner på webbsidan möjligtvis inte, eller enbart till viss del, kan användas om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies (från vår webbsida).

4) Användning av Youtube-videor

Denna webbplats nyttjar Youtubes inbäddningsfunktion för att visa och spela upp videor från leverantören “Youtube”. Här används det utvidgade dataskyddsläget, vilket enligt leverantörsuppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av videon. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startar, använder leverantören “Youtube”-cookies för att samla in information om användarens beteende. Hänvisningarna från “Youtube” tjänar då bland annat till att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felaktig användning. Oberoende av en uppspelning av inbäddade videor, upprättas vid varje besök på denna webbplats en förbindelse till Google-nätverket “DoubleClick”, vilket utan vår påverkan kan utlösa ytterligare databearbetningsmoment.

Mer information om dataskydd på “YouTube” hittar du i dataskyddsdeklaration från leverantören under:

https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/

5) Användning av Google AdWords Conversion-Tracking

Denna webbsida nyttjar online-annonseringsprogrammet Google AdWords och Conversion-Tracking inom ramen för detsamma. Cookien för Conversion-Tracking sparas om en användare klickar på en av Google administrerade annonser. Cookies innebär att små textfiler sparas på din dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användare besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande inte har gått ut, kan Google och vi se att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund erhåller en unik cookie. Cookies kan därför inte spåras tillbaka till användaren via AdWords-kundernas webbplatser. Information som inhämtats genom Conversion-cookies syftar till att skapa Conversion-statistik för AdWords-kunder som har beslutat sig för Conversion-tracking. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickat på deras annonser och skickats vidare till en sida försedd med en Conversion-Tracking-tag. De erhåller dock ingen information med vilken användaren kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i Tracking kan du avstå detta, genom att enkelt inaktivera cookien för Google Conversion-Tracking via din webbläsares användarinställningar. Du kommer då inte att registreras i Conversion-Tracking-statistiken.

6) Retargeting/remarketing/
rekommendationsreklam

Denna webbplats använder Retargeting-teknologi från Google Inc. (“Google”). Denna gör det möjligt att vända sig specifikt till besökare på våra internetsidor som redan har intresserat sig för vår butik och våra produkter, med personlig, intresserelaterad reklam. Inkoppling av reklammaterial sker i samband härmed grundat på en cookie-baserad analys av tidigare användarbeteenden, varvid dock inga personuppgifter sparas. Vid Retargeting-teknologi sparas en cookie på din dator eller mobila användningsenhet, för att registrera anonymiserad data om dina intressen och på så vis anpassa reklamen individuellt efter den lagrade informationen. Dessa cookies är små textfiler som sparas på din dator eller mobila enhet. Du får därigenom reklam som med högre sannolikhet motsvarar dina produkt- och informationsintressen. Du kan permanent neka till utplacering av cookies för annonssyften, genom att ladda ned och installera webbläsar-pluginen i följande länk:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Mer omfattande information och dataskyddsbestämmelserna beträffande reklam och Google kan du ta del av här:

https://www.google.com/intl/sv/policies/technologies/ads /

7) Användande av Google Analytics

Denna webbsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler, som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbsidan. Den genom cookies insamlade informationen om din användning av denna webbsida överförs oftast till en server hos Google i USA och lagras där.

Vid aktivering av IP-anonymiseringen på denna webbsida, kortas dock din IP-adress ner av Google innan dess. Detta gäller i EU:s medlemsländer och andra stater som är knutna till EES. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till Googles server i USA där den sedan kortas ner. På uppdrag av denna webbsidas ägare, kommer Google att använda denna information för att utvärdera ditt bruk av webbsidan, för att sammanställa rapporter över webbsideaktiviteten och för att erbjuda webbsidans ägare ytterligare tjänster när det gäller webbsides- och internetanvändning.

Google kombinerar inte den inom ramen för Google Analytics av din webbläsare överförda IP-adressen med andra data. Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsare; vi gör dig dock uppmärksam på att du då eventuellt inte kommer att kunna använda dig av samtliga funktioner på denna webbsida fullt ut. Därutöver kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av en cookie gällande din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) och även Googles bearbetning av dessa data, genom att ladda ner och installera följande webbläsarplugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Vi hänvisar till att denna webbsida använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizelp()” vilket innebär att IP-adresser enbart bearbetas i förkortad form för att utesluta att information härleds till en viss person.

8) Användning av facebook-plugins

I vår internetverksamhet har vi integrerat så kallade plugins från det sociala nätverket facebook.com (fortsättningsvis kallat ”Facebook”). Facebook är ett företag tillhörande Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. En lista och utseendet på dessa plugins från Facebook kan ses på följande internetadress: http://developers.facebook.com/docs/plugins.

När du går in på en av våra webbsidor som är försedd med en sådan plugin, ordnar denna plugin att den av dig använda webbläsaren laddar ner och visar denna plugin optiskt. Genom denna plugin erhåller Facebook information om att din webbläsare har kallat fram vår webbsida även om du inte har något Facebook-konto eller inte är inloggad på Facebook för närvarande. Denna information (inklusive din IP-adress) förmedlas av din webbläsare direkt till en server hos Facebook i USA där den lagras.

Om du är Facebook-medlem och är inloggad där samtidigt som du besöker vår webbsida, känner Facebook av, genom den av plugin översända informationen, vilken av våra internetsidor du besöker just vid det tillfället och kopplar detta till ditt personliga användarkonto hos Facebook, oavsett om du använder plugin eller inte. Startar du nu en plugin genom att t.ex. klicka på en ”gilla”-knapp eller genom att lämna en kommentar, skickas detta till ditt personliga användarkonto på Facebook och lagras där. För att förhindra att Facebook tillordnar den samlade datan ditt användarkonto på Facebook, måste du logga ut från Facebook innan du går in på vår webbsida. För att fortsättningsvis blockera insamling och vidareföring av din data genom Facebook-plugins, kan du för vissa webbläsare skaffa en Browser-Add-On från ”Facebook Blocker” genom följande länk: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Radera inte denna Browser-Add-On så länge du vill blockera Facebook-plugins. På nedanstående internetadress hittar du Facebooks dataskyddshänvisningar med ytterligare information om insamling och användning av data genom Facebook. Där finns också dina rättigheter samt vilka inställningar du kan använda för att skydda din privata sfär. http://facebook.com/policy.php

9) Dina rättigheter och din kontaktmöjlighet

Du har rätt till kostnadsfri information om dina lagrade data liksom i förekommande fall rätt till korrigering, spärrning eller radering av dessa data. Om du har frågor gällande insamling, bearbetning eller användning av dina personliga data, vid information, rättelse, spärrning eller radering av data liksom vid återkallande av i förekommande fall lämnat samtycke, vänd dig då direkt till oss. Vår kontaktadress finns i vårt impressum.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

1) Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne dass wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben. Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zur Durchführung eines Vertrages, bei der Eröffnung eines Kundenkontos oder im Rahmen der Kontaktaufnahme mitteilen. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung jeweils allein zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt, nach Ablauf dieser Fristen gelöscht. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten erhoben, wenn Sie sich zu unserem E-Mail-Newsletter anmelden. Diese Daten werden von uns zu eigenen Werbezwecken in Form unseres E-Mail-Newsletters genutzt, sofern sie hierin ausdrücklich eingewilligt haben: Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter oder durch entsprechende Nachricht an uns abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich gelöscht.

2) Weitergabe personenbezogener Daten

2.1 Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Wir geben Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Abwicklung von Zahlungen an das beauftragte Kreditinstitut weiter.

2.2 Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten – “Kauf auf Rechnung” via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nachfolgend “PayPal”), weiter. PayPal behält sich für die Zahlungsmethoden Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten – “Kauf auf Rechnung” via PayPal die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zwecke der Entscheidung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem Anschriftendaten ein. Weitere datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den verwendeten Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von PayPal: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

2.3 Wenn Sie sich für eine Zahlungsart im Rahmen des Checkouts von Klarna entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über den PaymentdienstleisterKlarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden. Die Erhebung und Verbarbeitung Ihrer personenenbezogenen Daten durch Klarna zum Zwecke der Zahlungsabwicklung können Sie in der Datenschutzerklärung von Klarna unter nachstehendem Link nachlesen: https:// cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy
Unsere Checkout-Lösung wird von Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden) zur Verfügung gestellt und nutzt Cookies, um Ihnen bei der Nutzung des Checkouts von Klarna ein ideales, auf Sie zugeschnittenes Online-Erlebnis zu ermöglichen. Eine detaillierte Auflistung der Cookies und eine Erläuterung ihres jeweiligen Zwecks finden Sie unter http:/ www.klarna.com/se/cookies

3) Cookies

Diese Website nutzt so genannte „Cookies“, welche dazu dienen, unsere Internetpräsenz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen – etwa wenn es darum geht, das Navigieren auf unserer Website zu beschleunigen. Zudem versetzen uns Cookies in die Lage, die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu messen. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf Ihr Computersystem überspielt werden, wobei es sich dabei meist um so genannte “Session-Cookies ” handelt. „Session-Cookies“ zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Computersystem und ermöglichen es uns, Ihr Computersystem bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Selbstverständlich können Sie Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies zulässt. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Funktionen dieser Website möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden können, wenn Ihr Browser so eingestellt ist, dass keine Cookies (unserer Website) angenommen werden.

4) Verwendung von Youtube-Videos

Diese Webseite nutzt die Youtube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters „Youtube“. Hierbei wird der erweiterte Datenschutzmodus verwendet, der nach Anbieterangaben eine Speicherung von Nutzerinformationen erst bei Wiedergabe des/der Videos in Gang setzt. Wird die Wiedergabe eingebetteter Youtube-Videos gestartet, setzt der Anbieter „Youtube“ Cookies ein, um Informationen über das Nutzerverhalten zu sammeln. Hinweisen von „Youtube“ zufolge dienen diese unter anderem dazu, Videostatistiken zu erfassen, die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern und missbräuchliche Handlungsweisen zu unterbinden. Unabhängig von einer Wiedergabe der eingebetteten Videos wird bei jedem Aufruf dieser Webseite eine Verbindung zum Google-Netzwerk „DoubleClick“ aufgenommen, was ohne unseren Einfluss weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen kann.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „YouTube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter: https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/

5) Einsatz von Google AdWords Conversion-Tracking

Diese Webseite nutzt das Online-Werbeprogramm “Google AdWords” und im Rahmen von Google AdWords das Conversion-Tracking. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen leicht deaktivieren. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.

6) Retargeting/ Remarketing/ Empfehlungswerbung

Diese Website verwendet Retargeting-Technologie der Google Inc. („Google“). Diese ermöglicht es, Besucher unserer Internetseiten gezielt mit personalisierter, interessenbezogener Werbung anzusprechen, die sich bereits für unseren Shop und unsere Produkte interessiert haben. Die Einblendung der Werbemittel erfolgt dabei auf Basis einer Cookie-basierten Analyse des früheren Nutzungsverhaltens, wobei aber keine personenbezogenen Daten gespeichert werden. In den Fällen der Retargeting-Technologie wird ein Cookie auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät gespeichert, um anonymisierte Daten über Ihre Interessen zu erfassen und so die Werbung individuell auf die gespeicherten Informationen anzupassen. Diese Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät gespeichert werden. Sie bekommen dadurch Werbung angezeigt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Ihren Produkt- und Informationsinteressen entspricht. Sie können der Setzung von Cookies für Anzeigenvorgaben dauerhaft widersprechen, indem Sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen bezüglich Werbung und Google können Sie hier einsehen: https://www.google.com/intl/sv/policies/technologies/ads /

7) Einsatz von Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Es wird darauf hingewiesen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

8) Verwendung von Facebook-Plugins

Wir haben in unsere Internetpräsenz sogenannte Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com (nachfolgend „Facebook“) integriert. Facebook ist ein Unternehmen der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Eine Auflistung und das Aussehen dieser Plugins von Facebook kann unter der nachfolgenden Internetadresse eingesehen werden: http://developers.facebook.com/docs/plugins Bei jedem Aufruf einer Webseite unserer Internetpräsenz, die mit einem solchen Plugin versehen ist, veranlasst das Plugin, dass der von Ihnen verwendete Browser die optische Darstellung des Plugins vom Facebook-Server lädt und darstellt. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Benutzerkonto besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie Mitglied bei Facebook und während des Besuchs unserer Internetpräsenz bei Facebook eingeloggt sind, erkennt Facebook durch die von dem Plugin gesendete Information, welche bestimmte Webseite unserer Internetpräsenz Sie gerade besuchen und weist dies Ihrem persönlichen Benutzerkonto auf Facebook zu, unabhängig davon, ob Sie eines der Plugins betätigen. Betätigen Sie nun eines der Plugins, beispielsweise durch Anklicken des „Gefällt mir“-Buttons oder durch die Abgabe eines Kommentares, wird dies an Ihr persönliches Benutzerkonto auf Facebook gesendet und dort gespeichert. Um zu verhindern, dass Facebook die gesammelten Daten Ihrem Benutzerkonto auf Facebook zuordnet, müssen Sie sich bei Facebook ausloggen, bevor Sie unsere Internetpräsenz besuchen. Um die Datenerhebung und -weitergabe Ihrer Besucherdaten durch Facebook-Plugins für die Zukunft zu blocken, können Sie für einige Internetbrowser unter nachfolgendem Link ein Browser-Add-On von „Facebook Blocker“ beziehen, bitte löschen Sie das Browser-Add-On nicht, solange Sie die Facebook-Plugins blocken möchten:
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ Unter der nachstehenden Internetadresse finden Sie die Datenschutzhinweise von Facebook mit näheren Informationen zur Erhebung und Nutzung von Daten durch Facebook, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre:
http://www.facebook.com/policy.php

9) Ihre Rechte und Kontaktaufnahme

Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenn Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie im Falle des Widerrufs ggf. erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Unsere Kontaktadresse können Sie unserem Impressum entnehmen.